Vår Rotaryklubb arrangerade ett mycket givande studiebesök hos bidrottningen Johanna Adolfsson i Ripa en underbar solig vårkväll vid en skånsk korsvirkesgård med utsikt över fälten. Vi bjöds först på en mocktail med honung och lite andra smakprodukter. Vi satt i en pergola och utanför hade Johanna satt upp en demonstrationsbikupa. Hon har drygt 70 bikupor som var och en rymmer runt 80 000 bin! Dessa bin producerar inte mindre än tre ton honung varje år!

Binas levnadsmönster är en komplex historia. En bidrottning kan utses av de andra bina eller skapas av biodlaren, som hittar en bra bihona och göder henne. När drottningen varit ute och blivit befruktad återvänder hon till sin kupa där hon blir omskött av arbetsbina, som alla är honor. De matar och putsar henne och ser till att hon har det bra. Bidrottningen sprider en doft av feromoner, specifik för varje kupa. Den gör henne attraktiv och gör också att bina hittar tillbaka till sin egen kupa. Bidrottningen kan bli flera år gammal, Drönarna, som alla är hanar befruktar honan och sedan dör de. När vaxkakorna är fulla sätts en ny kupa ovanpå och så håller det på ett tag tills det är dags att skörda och skaffa en ny kupa. Bina får behålla en del honung som mat och resten tar biodlaren.

Först ska bikakorna skrapas av från ett vax, som håller ihop honungen, ett mycket tidsödande arbete om man inte har en särskild maskin till sin hjälp. Efter detta hamnar vaxkakorna i slungmaskinen för att separera honungen från övriga restprodukter. Sedan är det dags att hälla på burkar. Stora delar av honungen läggs i stora spannar och skickas till en honungsstation i Sverige. Dit kommer all honung som inte hälls i burkar. All honung blandas och säljs sedan som Svensk honung. Vi exporterar inte honung. Däremot köper vi in flytande honung från andra länder. Ingen flytande honung görs i Sverige. 

Text: Ulla Edén