Den 25 september 2022 besökte Kristianstad Nova Rotaryklubb Råbelöfs godsförvaltning för ett studiebesök.
Totalt var vi 22 personer som lyssnade till VD Erik Baeksteds målande beskrivning om godset och förvaltningen av det. Gården som har anor från 1400-talet bedriver växtodling, djurhållning, skogsbruk, arrenderar ut jakt samt hyr ut bostäder. Man bedriver grisuppfödning i en stor modern anläggning. Godset hade tidigare mjölkkor som idag är ersatta av köttkor som håller de 500 hektaren betesmark öppna.
Växtodlingen bedrivs i ett handelsbolag tillsammans med Ströö gård och Karsholms gård. Totalt brukar man 2 500 hektar åkermark, varav Råbelöfs andel uppgår till ca 1 500 ha. På åkermarken odlas vete, korn, råg, raps och vall. Sedan 2010 är Råbelöf leverantör av vete till The Absolut Companys premiumvodka Absolut Elyx. Absolut Elyx är en handgjord vodka, som tar allt sitt vete från Råbelöf och är unik i såväl smak som tillverkningsprocess.
Erik visade maskinerna som används för växtodlingen. Maskinparken är modern och består av 8 John Deere traktorer med 200–400 hästkrafter. Detta möjliggör en effektiv växtodling som skapar förutsättning för ett lönsamt jordbruk. Några av oss valde att få åka med i en av gårdens moderna traktorer.
Studiebesöket var väldigt lärorikt och ökade vår förståelse för hur vår mat produceras och hur kostsamt det är att producera.
Kvällen avslutades med grillning på vår medlem Johan Olssons gård, där vi också delade ut 2 PHF och 1 PHF med safir, alla mycket välförtjänta.