Onsdagen den 21 oktober genomförde klubben ett intressant studiebesök hos Orderinvest i Kristianstad, ett tidigare Knislingebaserat företag.
VD:n och ägaren Patrick Salomonsson berättade att Orderinvest startades i Knislinge 1985 av hans mamma och hennes man. Från början var det ett renodlat postorderföretag som sålde inredning för kontor och verkstad.
 
De första åren växte företaget kraftigt och 1989 började Patrick i företaget. Redan 1990 startade man även verksamhet i Norge. Under många år svarade kontorsmöbler för ca 75 procent av omsättningen. Omsättningen idag ligger runt 55 mkr.
 
Det innebar en stor kostnad att trycka upp 100 000 kataloger och sända dem per post, Patrick nämnde siffran 1 mkr för själva tryckningen och runt 750 tkr i portokostnad. Den sistnämnda dessutom en med tiden skenande kostnad. Försäljningsstrategin ”Spray and pray” övergavs därför så småningom och man övergick till att sälja över Internet.
 
Idag söker man aktivt efter ”idealkunder”. I Orderinvests fall definieras idealkunden som ett tillverkande företag med 20 till 100 anställda. Internet har blivit ett viktigt verktyg för att söka och aktivt bearbeta dessa företag. Man arbetar också med att sälja via ”Offentlig upphandling” till skolor.
 
2010 köpte Patrick ut sin Mamma och hennes man och 2016 flyttade man verksamheten från den f d gamla skofabriken i Knislinge till Kristianstad. Eftersom det alltid är svårare att få ut kunder till en mindre ort än tvärtom så innebar flytten ett lyft för företaget, som nu fick ett antal stora Kristianstadsbaserade företag som kunder.
 
Produkterna köps idag in från många olika håll, men till skillnad från tidigare köper man idag främst delar, som här sätts samman till inredningar och möbler. Produkterna säljs sedan omonterade, dock inte i så många delkomponenter som Ikeas ”platta paket”. Orderinvest har också möjlighet att bistå kunderna, oavsett ort, med monteringshjälp. Vissa kunder, exempelvis skolor, kräver också att assistans med montering ingår för inhandlade produkter.
 
Coronapandemin, som bröt ut i våras innebar en nedgång i försäljningen till de större kunderna, medan de mindre handlade i ungefär samma omfattning som tidigare. Det innebar att kostymen fick minskas med fem medarbetare. Idag har man 14 anställda i Sverige och tre i Norge.