Torsdagen den 30 september arrangerade Kristianstad-Nova Rotaryklubb ett intressant studiebesök hos Hälsobrunnen i Arkelstorp. Man arbetar där med att anlägga en hälsoträdgård efter SLU/Alnarps riktlinjer.
Målsättningen är att den ska vara helt färdig till våren 2022 och då kunna ta emot patienter i rehabiliterande syfte, kunna användas som arbetsmarknadsåtgärd eller helt enkelt kunna vara en avkopplande miljö för vem som helst.
Besöket inleddes med en guidad rundvandring med Kaj Göransson, en av initiativtagarna. Deltagarna avnjöt sedan en god förbeställd måltid under vilken Kaj visade bilder kring hälsoträdgårdens historia och vilka tankar man har framöver.