Efter att ha ställts in förra året på grund av pandemin kunde så äntligen årets Tomterace genomföras i Kristianstads city lördagen den 11 december. Cirka 180 startkort såldes – en ökning med runt 50 procent jämfört med förra gången 2019!
Efter uppvärmning av Friskis & Svettis, lite kul aktiviteter av Tobbes event samt underhållning av Jocke och Matte klippte Kristianstads egen Krutis startbandet kl 13:00 prick och ett lämmeltåg av tomtar gav sig i väg i egen vald takt. Deltagarna kunde såväl under som efter den genomförda sträckan på två kilometer glädjas åt förmånliga erbjudanden i olika butiker och näringsställen. Efter loppet lottades ett flertal skänkta vinster ut på deltagarnas startnummer. Detta tack vare ett stort antal välvilliga sponsorer.
I år samarbetade också Kristianstads samtliga fem citybaserade Rotaryklubbar jämte Kristianstads Rotaractklubb kring arrangemanget, vilket betydde ett stort antal ideellt arbetande volontärer, som på olika sätt hjälpte deltagarna till rätta.
Arrangemangets överskott gick helt och hållet till välgörenhet: VISH (Våga i samspel med häst) – ett projekt för barn och ungdomar med ätstörning samt Brottsofferjouren i Kristianstad fick var och en 50 000 kr till sitt fortsatta arbete. Resterande överskott, cirka 20 000 kr, kommer att inbetalas till Rotarys vaccinationsprojekt ”End Polio Now”, som syftar till att utrota Polio i världen.