Presidentskifte den 19 juni.
Den 19 juni var det presidentskifte och det ägde rum hemma hos Ulla Edén, som avgående president, i hennes fina trädgård. Ulla överlämnade presidentnålen och predidentkedjan till Lars Wibäck vid en liten cermoni.