I månadsskiftet augusti/september hade vi ett intressant och lärorikt vänskapsutbyte med sex rotaryklubbar i Distrikt 3012 d v s området i och kring New Dehli i Indien.
Det var sex par som gjorde ett återbesök hos klubbar i Halmstad/Falkenberg och Karlskrona. Dessa svenska kubbar besökte Indien 2019 och återbesöket i Sverige skulle ha genomförts i maj 2020. Men som vi alla känner till kom det en pandemi emellan.
Ingen från Kristianstad var med i Indien men vi blev tillfrågade om vi kunde ta emot det indiska teamet så att besöket skulle kunna bli av, med normalt antal dagar. Vanligtvis varar ett RFE-besök i 12 dagar och brukar fördelas på tre orter.
Sex värdar tog emot var sitt indiskt par. Vi hade planerat ett program där vi visade upp några av våra ”pärlor” i Kristianstad såsom Heliga Trefaldighets kyrka, Åhus med Absolut Company och Wanås. Vi ordnade också en tur med safaribåten i Vattenriket vilket uppskattades extra, kanske för att de fick daal (linssoppa) så de kunde känna sig som hemma.
Spänningen inför besöket var stor eftersom vi hade förvarnats om att alla våra gäster (utom möjligen två) var strikta vegetarianer. Vi ansträngde oss till vårt yttersta för att möta dessa önskemål. Tanken var där också att vi skulle försöka hitta vegetarisk mat med svensk prägel – något som möttes av ”grymtanden” från några av de indiska gästerna. (De hade föredragit indisk mat!)
Teamet utgjorde också programmet vid fredagens morgonmöte hos Kristianstad-Nova RK, vilket lockade ovanligt många klubbmedlemmar.