Vid frukostmötet 14/6 hade vi besök av engelsmän. Fyra värdfamiljer, varav två från vår klubb tog hand om de sex gästerna.
Bland annat firade de midsommar lite i förväg hemma hos ett av värdparen.
 
De kom från 3 olika klubbar och var på korttidsutbyte.
Först besökte de Kristianstad och därefter åkte de till Karlskrona.
Varje klubb berättade om olika projekt och de hade/hade haft många.
 
Lokalt genomförde man bland annat sim maraton, tomterace och
stödgrupper för personer med psykisk ohälsa och hälsoproblem efter stroke.
Nationellt hade man ett brunnsprojekt i Tanzania.
De poängterade vikten av att förvissa sig om att de ska hålla och att skötseln av dem ska fungera.
 
Ett trevligt frukostmöte i sann rotaryanda!
 
Vid pennan Ulla Edén
Foto Kristina Alexis