För tredje gången anordnade Rotary Nova tillsammans med klubbarna Hammarshus, Kristianstad och Rotaract en kväll där Ung företagsamhet (UF Företag) var i fokus.
Det finns mycket erfarenhet hos oss i Rotary som vi med denna kvällen ville dela med oss av till UF företagarna samtidigt som vi fick härlig inspiration och nya kontakter med ungdomar som under sitt tredje gymnasieår läser kursen entreprenörskap och driver UF Företag.
 
I år samarbetade vi med Youngstival, en ideell förening som arbetar med ungdomsutveckling och social hållbarhet. De anordnade det verkligen bra i sin lokal i Galleria Boulevard där de ordnat med teknik, scen, riktigt god mat och även köpt in underbara Baklava till kaffet av Minibakery UF. De hjälpte också till med att filma företagarnas pitcher för de som vill ha hjälp med det. En annan mycket viktig partner till oss har varit Kristianstads Kommun som bland annat hjälp till med kontakter med UF företagarna, deras lärare med mera.
 
Det blev en lyckad kväll och framgångsfaktorer är att eventet bygger på samverkan mellan klubbar, kommunen, föreningen Youngstival och framför allt UF verksamheten i skolorna. Under kvällen samlades totalt 49 ungdomar fördelade på 11 UF företag plus två andra unga företagare och 30 rotarianer från olika klubbar. Tillsammans gjorde vi skillnad för varandra!