Idag överlämnade Gun Klevås från Kristianstad-Nova Rotaryklubb och Agnes Ekströmer-Kemna från Kristianstad-Hammarshus Rotaryklubb en symbolisk check på 20 000 kr till Brottsofferjouren i Kristianstad utanför föreningens lokal på Västra Storgatan i Kristianstad.
Föreningen Brottsofferjouren Nordöstra Skåne har idag 24 aktiva volontärer, styrelsen inräknad. Verksamheten är helt ideell och går ut på att ställa upp som stödpersoner till brottsoffer och verka som vittnesstöd. Den senare delen av verksamheten är den som blivit mest påverkad av pandemin. Stödet har endast kunnat erbjudas som telefonsamtal.
 
Tack vare de medel som skänks av Rotary ges Brottsofferjouren möjligheten att anordna vidareutbildning av föreningens volontärer under hösten 2021 i form av en seminariedag och en kick-off för att komma samman och i gång som grupp igen efter pandemin.
 
På bilden syns Christina Silverbern och Tove Treschow, två glada representanter och checkmottagare från Brottsofferjouren.