Ett spännande projekt med hästar startar i mars. Projektet som kallas VISH - Våga I Samspel med Häst, utförs på Kluvhult i samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin i Kristianstad och Hässleholm.
Projektets initiativtagare är Britt-Marie Bjerre, OHI certifierad friskvårdspedagog med hästar på Kluvhult och legitimerad fysioterapeut Mariliis Auli på BUP.
VISH är ett pilotprojekt som sponsras av Rotaryklubbarna Kristianstad-Hammarshus & Kristianstad-Nova och i torsdags överräckte Agnes Ekströmer-Kemna och Gun Klevås en symbolisk check på 45 000 kr. Bidraget möjliggör att projektet kan starta i mars 2021 med 12 veckors "hästprogram" som en del av ätstörningsbehandling. Under 12 veckor träffas två grupper med tre deltagare i två timmar i veckan. Övningar och aktiviteter är utformade för att stärka förmågan att uppfatta kroppens signaler, förbättra kroppsbild, stärka självförtroende och självkänsla. De kommer att öva närvaro med hästarna, borsta, rykta, rida och leda. På hästryggen får de göra liggande avspänning, öva kroppskännedom och balans. 
 
Kan hästunderstödda insatser underlätta ätstörningsbehandlingen för barn och ungdomar? Forskning och erfarenhet visar att hästarnas egenskaper och deras miljö har en positiv påverkan, bland annat genom att minska stress och öka välmående. Med hästar är det lättare att vara sig själv, släppa sin ”sjukroll”, känna sig accepterad och omtyckt. I samspel med hästar ökar närvaro, glädje och motivation på ett sätt som kan vara svårt att uppnå i ett behandlingsrum.
 
Pilotprojektet vill undersöka om 12 veckors hästunderstödda insatser kan medverka till en normaliserad kroppsbild, ökat välbefinnande samt kortare sjukdoms- och behandlingstid.
 
Projektledarna fortsätter att söka finansiering för att fortsätta med projektet så att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att delta i 12 veckors ”hästprogram”. Fler deltagare ger ett större underlag för utvärdering av kroppsbild, välbefinnande samt sjukdoms- och behandlingstid. Projektet kan ge mer kunskap om samspelet mellan hästarna och barnen, stärka förmågan att uppfatta kroppens signaler, förbättra kroppsbild, självförtroende och självkänsla.