Vi hade ett lyckat RFE-utbyte med gäster från Torontoområdet i Kanada. De bjöds på ett varierat och uppskattat program som bland annat bjöd på slott, sopor och sprit. 
De nio kanadensiska gästerna kom från förstäder till Toronto. Före Kristianstadsbesöket tillbringade de tre dygn i Ronneby och fortsatte senare till Ängelholm. I Kristianstad bodde alla utom hos värdar från Nova-klubben, utom ett par som bodde hos teamledaren Inger Hagelin från Kristianstad Gärds. Både gäster och värdar fick ett vara med om ett omväxlande program med besök på bland annat Bäckaskogs slott, Absolut Home och Returum. Gästerna fick chans att delta i två Rotarymöten under sitt besök. På torsdagen berättade de om sitt land och sina klubbprojekt på Kristianstad-Hammarshus-klubbens lunchmöte och på fredagens möte med Nova fick de återuppleva den svensk utbytesgruppens besök i Kanada under sommaren.genom Boel Isacchis återblick.