Pandemin har påverkat hela vårt samhälle och vår vardag är annorlunda på ett sätt vi svårligen kunde förutspått för bara ett halvt år sedan. En grupp som det får särskilt stora konsekvenser för är de barn och kvinnor som befinner sig på våra kvinnojourer.
En redan svår situation förvärras av den isolering som blir ännu större under rådande pandemi. Kristianstad-Nova Rotaryklubb vill underlätta vardagen för de barn och kvinnor som bor på Kristianstads kvinnojour. Vi lämnade den 27 maj över sällskapsspel, DVD-spelare och presentkort på pysselmaterial till ett värde av 7 000 kr.