Sista fredagen i maj fick vi i Novaklubben möjlighet att lära oss mycket om den fina orgeln i Trefaldighetskyrkan.
Denna kyrka benämns som norra Europas förnämsta Renässanskatedral.
 
Först berättade organisten Kalle Engquist mycket intresseväckande om orgelns historia och det rekonstruktionsprojekt som är igång för att återskapa orgeln till dess ursprungliga skick. Fasaden är autentisk med fasadpiporna intakta.
 
Den s.k. Lorentzorgeln invigdes 1631, byggd av hovorgelbyggaren Johan Lorentz d.ä. på uppdrag av Christian IV. Enligt internationell expertis är orgeln unik. Man planerar att arbetet med rekonstruktionen ska vara färdigt vid kyrkans 400-årsjubileum 2028.
 
Vi fick komma upp på orgelläktaren och närgånget inspektera både manualerna (klaviaturerna) och innanmätet. Kalle visade oss också – i ord och ton - hur man kan variera ljudstyrka, klanger etc.
 
Upplysta och upplyfta gick vi tillbaka ut i vardagen!