Contact: Ulla Edén
Online Registration
17
dec
2021
Kristianstad-Nova
29131
Sweden

Årsmötet hålls hos Helena Lindberg, som bjuder in oss alla  till sitt hem.

Helena bor på Hörnvägen 9, Kristianstad. Föranmälan behövs för att Helena ska veta hur många vi blir.

Föranmälan behövs också för att vi ska kunna rösta om ansvarsfrihet för styrelsen 2020/2021 och välja styrelse, revisions kommitté och PHF-kommitté till rotaryåret 2022/2023.

1/3 av klubbmedlemmarna utgör beslutsmässigt antal.  

Samtliga dokument till Årsmötet kommer att mailas till alla medlemmar senast 14 dagar innan mötet. Om ni inte har möjlighet att närvara kan ni rösta genom fullmakt.

Meddela vår president, Boel Iansacchi om ni kommer/inte kommer och om ni behöver rösta genom ombud.

Ulla Edén