Contact: Ulla Edén
11
dec
2021
Kristianstad-Nova
29131
Sweden

Tomterace 11/12 med start på Lilla Torg kl. 13

Promenera eller jogga i egen takt tillsammans med många andra tomtar. Banan är ca 2 km lång och går i centrala Kristianstad. 

 Alla kan delta i loppet för att sprida julglädje i centrum och hjälpa Rotary att hjälpa utsatta människor. Tomtedräkt ingår i startavgiften så långt lagret räcker.

Deltagarna kan vinna fina vinster och får specialerbjudanden från butiker i centrum.

Tomteracet arrangeras av Rotaryklubbarna med stöd av Rotaract i Kristianstad i samarbete med Kristianstad City och Kristianstadsbladet. 

Vinstutdelningen sker på Lilla Torg och ditt startnummer är din lott. Fina vinster utlovas!

Behållningen från loppet delas oavkortat mellan Brottsofferjouren i Kristianstad, VISH (ett projekt med hästunderstödd terapi för unga med ätstörning och självskadebeteende) och End Polio Now, Rotarys vaccinationsprojekt för att utrota polio. 

Har du möjlighet att hjälpa till hör då av dig till Gun Klevås (gun.klevas@gmail.com) eller Jeanette Hansson (jeanette.hansson@live.se)