Köp en extra!

story-thumbnail
Under helgen 2 och 3 april genomförde Rotaract och Kristianstad-Nova Rotaryklubb tillsammans med Coop City projektet ”Köp en extra”. Projektet riktade sig den här gången till att hjälpa ukrainska flyktingar i vårt närområde. I stället för penningbidrag skänker man varor som till exempel hygienartiklar eller matvaror.
Köp en extra! Boel Isacchi 2022-04-05 22:00:00Z 0

Lyckat Tomterace - en ny tradition är född!

story-thumbnail
Efter att ha ställts in förra året på grund av pandemin kunde så äntligen årets Tomterace genomföras i Kristianstads city lördagen den 11 december. Cirka 180 startkort såldes – en ökning med runt 50 procent jämfört med förra gången 2019!
Lyckat Tomterace - en ny tradition är född! Göran Klevås 2021-12-11 23:00:00Z 0

Tomterace är tillbaka i år!
 

story-thumbnail
Tomteracet blev en succé för två år sedan. Vill du även i år se Kristianstads gator fyllas med tomtar? Då har du chansen den 11 december med start k 13 då vi tillsammans med samtliga rotaryklubbar i Kristianstad anordnar årets Tomterace.
Tomterace är tillbaka i år!  Gun Klevås 2021-10-19 22:00:00Z 0

Intressant studiebesök

story-thumbnail
Torsdagen den 30 september arrangerade Kristianstad-Nova Rotaryklubb ett intressant studiebesök hos Hälsobrunnen i Arkelstorp. Man arbetar där med att anlägga en hälsoträdgård efter SLU/Alnarps riktlinjer.
Intressant studiebesök Anders Håkansson, Göran Klevås 2021-10-13 22:00:00Z 0

Cykelorientering den 5 augusti 2021
 

story-thumbnail
Vi i Rotaryklubbarna i Kristianstad och Åhus samt Rotaract i Kristianstad kände att vi behövde göra något för att komma i gång efter en lång tid med coronarestriktioner, som omöjliggjort fysiska möten. Vi ville också öka samarbetet mellan klubbarna genom att genomföra ett gemensamt projekt
Cykelorientering den 5 augusti 2021  Ulla Edén 2021-09-08 22:00:00Z 0

Rotary stöder Brottsofferjouren

story-thumbnail
Idag överlämnade Gun Klevås från Kristianstad-Nova Rotaryklubb och Agnes Ekströmer-Kemna från Kristianstad-Hammarshus Rotaryklubb en symbolisk check på 20 000 kr till Brottsofferjouren i Kristianstad utanför föreningens lokal på Västra Storgatan i Kristianstad.
Rotary stöder Brottsofferjouren Göran Klevås 2021-03-23 23:00:00Z 0

Rotary stöttar projekt om ätstörning hos barn

 

story-thumbnail
Ett spännande projekt med hästar startar i mars. Projektet som kallas VISH - Våga I Samspel med Häst, utförs på Kluvhult i samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin i Kristianstad och Hässleholm.
Projektets initiativtagare är Britt-Marie Bjerre, OHI certifierad friskvårdspedagog med hästar på Kluvhult och legitimerad fysioterapeut Mariliis Auli på BUP.
Rotary stöttar projekt om ätstörning hos barn  Projektledare 2021-03-01 23:00:00Z 0

Ett givande samarbete

story-thumbnail
Kristianstad-Nova Rotaryklubb samarbetar sedan många år med Svensk-Litauiska föreningen, en ideell förening som drivs av volontärer. Laima Andersson, som själv är från Litauen, kom till Sverige för cirka 20 år sedan och är idag en av eldsjälarna
Ett givande samarbete Ulla Edén 2020-11-01 23:00:00Z 0
Från Knislinge till Kristianstad är det 21 kilometer, men omvänt är det 210 kilometer Göran Klevås 2020-10-20 22:00:00Z 0

Stöd till Kvinnojouren

story-thumbnail
Pandemin har påverkat hela vårt samhälle och vår vardag är annorlunda på ett sätt vi svårligen kunde förutspått för bara ett halvt år sedan. En grupp som det får särskilt stora konsekvenser för är de barn och kvinnor som befinner sig på våra kvinnojourer.
Stöd till Kvinnojouren Merete Tillman 2020-08-26 22:00:00Z 0