Tomterace Kristianstad förra året gav mersmak och planeringen för detta år har inletts. Vi siktar mot att kunna genomföra arrangemanget den 5 december. I år har vi beslutat att överskottet ska delas mellan Brottsofferjouren och End Polio Now.
Kristianstads första Tomterace i början av december 2019 blev en succé. Stadskärnan livades upp av ett hundratal tomtar och arrangörsklubbarna Kristianstad-Nova RK och Kristianstad-Hammarshus RK kunde överlämna 120 000 kronor till utvalda hjälpprojekt.
 
Med inspiration och stöttning från Kalmar bildade vår klubb tillsammans med Kristianstad-Hammarshus våren 2019 en gemensam styrgrupp för att pröva idén med Tomterace i Kristianstad. Målet var att skapa liv och rörelse i centrum, synliggöra Rotary och samla medel till lokala och internationella projekt. När organisationen Handelsstaden Kristianstad och Kristianstadsbladet gått med som partners rullade arbetet igång. 
 
Resultatet blev det bästa tänkbara. Små och stora tomtar strömmade till Rotarys sekretariat på Lilla torg på lördagsmorgonen.  Efter uppvärmning med Friskis & Svettis gav sig drygt 100 tomteklädda deltagare ut på den två kilometer långa rundan genom centrum i den takt de själva valde. Glada miner syntes hos både åskådare och tomtar. Ännu gladare blev de deltagare som efter racet fick fina vinster från sponsorer som bjöd på allt från hotellövernattningar och restaurangbesök till inredningsprylar och ostar. Loppet fick positiv mediebevakning och en härlig tomtebild dominerade lokaltidningens förstasida efter helgen.
 
När räkenskaperna hade stämts av stod det klart att den samlade vinsten blev ca 120 000 kronor. Det innebar att klubbarna kunde överräcka 40 000 kronor vardera till Skåne Stadsmission, ShelterBox och till End Polio Now.