Vi i Rotaryklubbarna i Kristianstad och Åhus samt Rotaract i Kristianstad kände att vi behövde göra något för att komma i gång efter en lång tid med coronarestriktioner, som omöjliggjort fysiska möten. Vi ville också öka samarbetet mellan klubbarna genom att genomföra ett gemensamt projekt
Det blev RotaryCykel - en cykelorientering för alla sorters människor och alla sorters cyklar.
 
Sex start- och målplatser fanns längs cykelvägen. Deltagarna kunde själva bestämma om de ville cykla kortare eller längre sträckor beroende på vilken av de sex startplatserna de valde.
Längs cykelvägen hade vi så kallade ”orienteringspunkter”. Av ett antal foton skulle man välja det foto som var taget vid just den orienteringspunkten. Fyra rätta svar gav möjlighet att vara med i prisutdelningen. En cykelaffär och lokala företag sponsrade oss, vilket gav oss möjlighet att få ett fint prisbord, 15 priser som toppades av en elcykel.
 
Vi hade bestämt att överskottet skulle delas lika mellan ”End Polio Now” och ”Basran – Rädda Östersjön” – sammanlagt överskott blev 28 000 kronor!
 
En mycket stor vinst var samarbetet mellan våra 6 Rotaryklubbar och vår Rotaractklubb. Vi har verkligen insett att tillsammans är vi starkare och så roligt det har varit att få nya rotaryvänner! Totalt deltog 50 rotarianer och rotaractare som funktionärer.
 
 
Kristianstad, Kristianstad-Hammarshus, Kristianstad-Gärds, Kristianstad-Åhus, Kristianstad-Nova och Åhus Rotaryklubbar samt Kristianstad Rotaractklubb